O mně


Západní medicína je skvělá. Je nezastupitelná zejména v akutních, život ohrožujících stavech.
Je rychlá a efektivní.
Řeší většinou následek, a méně příčinu.

Celostní medicína nabízí v dlouhodobém horizontu vyvážení a harmonizaci těla, mysli, duše.
Používá různé systémy a metody k "vyladění organismu" a udržení rovnováhy, tedy udržení zdraví.
Je ideální v léčbě i prevenci. Je netoxická, harmonizující.
Hledá příčinu a její řešení, není jen zaměřena jen na následek.

Oba pohledy jsou jedinečné. Ideální by bylo, kdyby spolu mohly spolupracovat a komunikovat.
A o to se snažím.

Vše, co jsem se za ta dlouhá léta naučila,
nastudovala,
poznala,
pochopila,
a viděla na vlastní oči ...
- na tisících případů v dennodenní práci -
.... se snažím spojit v celek.

Radost z výsledků této práce mě postupně vedla ke změně, která vyústila k otevření ordinace.

PŘÍRODNÍ MEDICÍNA

Vítejte.
Vystudovala jsem 2. lékařskou fakultu University Karlovy Praha.


Během dalšího profesního života jsem získala praxi prací v:


Stále se průběžně vzdělávám, například: